« Maroko i Andaluzja (8/77) »

Dziewczyna w oknie

Dziewczyna w oknie, Szefszawan