« Maroko i Andaluzja (21/77) »

Rzeka

„Rzeka niosąca śmieci”, Fez