« Maroko i Andaluzja (17/77) »

Chłopiec i osioł

Chłopiec i osioł, Szefszawan